Fortuna
Zadzwoń do nas
604 655 072 (10-18)
Telefon: 34 368 26 36
Tel. kom.: 604 655 072
Mail: pawel.pawlikowski1@wp.pl
Jak przebiega współpraca?

Klient naszego biuro dostarcza dokumenty do dnia 10 danego miesiąca za poprzedni miesiąc. My na tej podstawie liczymy podatki należne w ciągu 2-3 dni od otrzymania dokumentów. O wysokościach wyliczonych podatków informujemy klienta za pośrednictwem e-mail w specjalnie sporządzonym sprawozdaniu. Wówczas może on zapłacić podatki poprzez internetowe konto bankowe (bankowe programy internetowe posiadają odpowiednie zakładki i formularze upraszczające dokonywanie wpłat na podatki) lub w sposób tradycyjny gotówką na poczcie lub banku. W tym drugim przypadku wypisujemy dowody wpłaty. My w imieniu klienta sporządzamy i przekazujemy internetem deklaracje ZUS. W zakresie podatku od towarów i usług my sporządzamy deklaracje, ale klient sam je podpisuje, po czym składamy je w odpowiednim urzędzie skarbowym. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy klient jest spoza Częstochowy, podpisujemy sami deklaracje VAT po otrzymaniu odpowiedniego pełnomocnictwa. W zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub ryczałtu od przychodów nie składa się miesięcznych deklaracji.

Mamy wielu klientów z całej Polski. W tych przypadkach klienci dostarczają nam dokumenty za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Zarabiaj z nami

Zapraszamy do współpracy.
Oferujemy wynagrodzenie prowizyjne za każdego pozyskanego dla nas klienta.

Prowizja wynosi 10 procent od wartości netto miesięcznego wynagrodzenia jakie pozyskany przez pośrednika klient wpłaca dla biura rachunkowego.

współpraca

Prowizja jest wypłacana co miesiąc przez okres, gdy wskazana osoba/firma jest klientem biura.